E – Magazine

Edisi I Human Capital Resilience Excellence Award 2021

Edisi II Digital Culture Excellence Award 2021

Edisi III Indonesia CSR Excellence Award 2022

Edisi IV Human Capital Resilience Excellence Award 2022

Edisi V Indonesia Safety Excellence Award 2022

Edisi VI Indonesia CSR Excellence Award 2023

Edisi VII Human Capital Resilience Excellence Award 2023

Edisi VIII Indonesia Safety Excellence Award 2023

Majalah First Indonesia Edisi Januari 2024